ЕСГРАОН – Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението.

ЕСГРАОН е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.

passport

ЕСГРАОН е създадена през 1977 г. с постановление N 15 на МС чрез анкетиране на всички български граждани, като за всяко лице е съставен Личен Регистрационен Картон (ЛРК).

За всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистъра на населението, се създава електронен личен регистрационен картон в регистъра на населението.

Според Чл. 25. от Закона за гражданската регистрация (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Електронният личен регистрационен картон съдържа следните данни:

1.име, изписано на български език и на латиница;

2.псевдоним;

3.име в чужбина;

4.пол;

5.дата на раждане – ден, месец, година;

6.единен граждански номер;

7.гражданство и статут на пребиваване;

8. място на раждане – област, община, населено място, а за родените извън територията на Република България – държава;

9.акт за раждане – номер, дата и място на съставяне в Република България;

10.постоянен адрес;

11.настоящ адрес;

12.семейно положение;

13.акт за сключен брак – номер, дата, място на съставяне; дата и държава на сключване на брака, ако не е сключен в Република България;

14.съпруг/а – ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

15.съдебно решение за прекратяване на брака – номер на делото, по което е постановено решението, датата, на която влиза в сила, и наименование на съда, който го е постановил;

16.деца – ЕГН или дата на раждане, име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

17. майка – ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

18.баща – ЕГН или дата на раждане, име, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

19. братя/сестри – ЕГН или дата на раждане, име, име на другия родител – ако е еднокръвен или едноутробен, пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта за смърт;

20. издаден документ за самоличност – вид, номер и дата на издаване;

21. правни ограничения (вид);

22.починал – дата и място на смъртта; акт за смърт – номер, дата и място на съставяне;

23.особени бележки.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *