Според Закона за управление на етажната собственост , ако:

»75 на сто от собствениците в блока или входа са съгласни, то могат да извадят от сградата нежелания обитател.

»»За такива се смятат онези собственици или наематели, които използват своите помещения по начин, който излага сградата на значителни повреди или пожар, или пък системно нарушава правилника и вътрешния ред на блока;

»»Отлъчването на провинилия се обитател не може да става за срок, по-дълъг от три години. За това време му остава единствено възможността да го отдава под наем;

»»Повинилия се обитател може да предяви иск срещу съседи, ако е ремонтирал общите части за своя сметка, а те не са му изплатили услугата.

»»Всеки собственик на апартамент в сграда с режим на етажна собственост може да обжалва диктата на мнозинството в съда. Това трябва да стане до две седмици след приемането на спорно решение. Ако районният съд не постанови прекратяване, решението влиза в сила веднага.

»Общото събрание е това, което взема решение:

»»да се теглят кредити за неотложни ремонти и за „полезни разходи”. За това са необходими общо 75% от собствениците.

»»За надстрояване, пристрояване ще е необходимо съгласието на 100% от общите части.

»»Решението за размера на нужните разходи за ремонти и консумативи, за разрешения за поставяне на реклами върху сградата, даване право на строеж, отдаване под наем на общи части и за да се кандидатства по различни европрограми за саниране на сградата от фонд „Енергийна ефективност“, са достатъчни 67% от гласовете, като за целта обитателите трябва да създадат т.нар. сдружение на собствениците. При саниране те ще поемат финансовата тежест и на тези, които са отказали да влязат в сдружението.

»»Сдружението се прекратява, когато дори един собственик го напусне.

»»Дневният ред трябва да е предварително обявен, въпреки че законът оставя вратичка за „неотложни случаи“.

»»Ако гражданин закупи дом, чийто собственик е бил в подобно сдружение, той наследява членството му. Не може да излезе от него, ако за сградата има одобрен проект за финансиране на етажната собственост. Това важи до изтичане на гаранционния срок за обновяването.

»»Парното на целия блок може да се спре само с решение на общото събрание, при което 2/3 от съседите са гласували „за”.

»»Освен за топлоподаването същият брой собственици в кооперацията ще решават и за прекъсване на газоснабдяването.

»Общото събрание може да бъде свикано:

»»от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи;

»»или ако е минала повече от една година от последното заседание.

»»Ако събранието не може да се осъществи поради липсата на кворум, се отлага с един час. Тогава трябва да са налични поне 33% от собствениците, а ако и тогава няма кворум, събранието се отлага за следващ ден, а решенията му са легитимни, независимо колко от собствениците са присъствали.

»»Общите събрания са задължителни поне веднъж годишно. Те се свикват, след като собствениците на 20% от идеалните части поискат писмено това.

»»Ако управителният съвет не го направи, собствениците може да се жалват на районния кмет, който трябва да насрочи събранието до 2 седмици.

»Общото събрание не може да се провежда от 15 юли до 15 септември, както и на официални празници.

»Общото събрание избира управители и контролни органи. По договорка те работят срещу заплащане или безвъзмездно.

»»Съседите не могат да откажат да участват в управителните или контролни съвети освен ако не докажат, че са физически възпрепятствани или твърде заети.

»Домоуправител може да бъде частно или юридическо лице.

»Не е задължително той да притежава имот в сградата, но ще получава заплата.

 »Домоуправител се избира с решение на собствениците и обитателите – с гласовете на над 50% от собствениците на общи части.

»Домова книга, но вече под названието „книга на собствениците“ се води от всички входове и кооперации, в които има повече от три жилища.

»»Освободени от изискването на закона са само притежателите на апартаменти в затворени комплекси, за които важи договорът, сключен с инвеститора.

»»Домоуправителите трябва да водят домова книга, в която да записват трите имена на собствениците или ползвателите, както и останалите от домакинството, квадратурата и идеалните части към нея; .

»»Регистрацията става до 15 дни след промяна на собствеността или на обитателите.

»»Домоуправителят задължително ще вписва и кога собствениците ги няма и за колко време;

»»В домовата книга ще се записват онези домашни любимци, които се извеждат на обществени места. За кучетата ще се прилага номерът на ветеринарния им паспорт;

»»Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на МВР, МРРБ, общината, НВМС.

»»Домоуправител, който в 30-дневен срок не информира общината за животното, го грози глоба от 300 до 1000 лв.;

»»От 50 до 100 лв. са санкциите за съсед, който „създаде безпокойство, по-голямо от обичайното“ за другите собственици и обитатели;

»»200 лева е глобата за онези собственици, които не регистрират домашните си любимци;

»»От 50 на 100 лева е глобата за онези, чиито кучета замърсят и не почистват след любимците си.

»»От 500 до 1000 пък грози всеки, който прояви жестокост към животно. Това важи за стрелба както към опитомени, така и по безстопанствени животни.

»Сумата за входната такса, която се събира трябва да бъде поне 1% от минималната работна заплата, или 2,70 лв. за всеки собственик.

»»Разходите за консумативи се разпределят между собствениците не според размера на идеалните им части, а според броя на обитателите на жилището. За деца до 6 години такси не се дължат.

»»Ако ви се налага да отсъствате над месец от дома и предупредите съседите за това, таксата ви за текущи консумативи се намалява наполовина за времето, в което не живеете в апартамента си.

»»Заплаща се сума колкото за член на семейството, ако стопанинът притежава домашно животно, което „подлежи на извеждане“.

»»До 5 пъти повече пари за асансьор, електрическо осветление и портиер ще плащат собствeниците на офиси, кантори, лекарски кабинети, магазини и ресторанти във входовете.

»»Неизрядните платци остават с право на глас в общото събрание;

»Собствениците на жилища ще заделят всеки месец пари за ремонт съобразно дела от общите части, които притежават в сградата. Фонд “Ремонт и обновяване” се създава и поддържа от общото събрание на собствениците или на сдружението, то определя и вноските.

»»Процентът на общите части ще се изчислява въз основа на предоставените данни от собствениците. Обикновено той е пропорционален на площта на апартамента спрямо общата квадратура на сградата;

»Законът предвижда глоби за лица, които не плащат за ремонт на блока.

»»За физически лица санкцията е между 20 и 100 лв.;

»»За юридически – между 150 и 350 лв.

»»Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет.

»В съответствие с новия закон са направени промени и в ЗУТ, предвиждащи в кооперации с повече от 10 жилища задължително да има поне едно общо помещение, разположено в партерния или в първия етаж.

»Общините се  задължават да поддържат публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост, които се намират на тяхна територия.

»»За вписване и достъп до данните в регистъра не се събират такси.

»»В него се вписват данни за адреса, етажността и други индивидуализиращи характеристики, определени с наредба, както и формата на управление на етажната собственост и управителните органи.

»»Председател на УС или управител, който не заявява за вписване обстоятелства в публичния регистър, както и промените в тях, се наказва с глоба от 100 до 500 лева, предвижда новият закон.

 

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *