Трудовият договор се сключва в писмена форма.

Oсновните елементи според КТ, които задължително трябва да бъдат включени в трудовия договор са:

►Място на работа;
►Наименование на длъжността и характера на работата;
►Дата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
►Времетраене на трудовия договор;
►Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
►Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
►Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
►Продължителност на работния ден или седмица

Според КТ работодателят е длъжен преди постъпването на работа да предостави на работника/ служителя срещу подпис:

►екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни;

►изготвена длъжностна характеристика за позицията;

►копие от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ, заверено от ТД на НАП;

►заповед и молба за назначаване – не са задължителни

В 3 – дневен срок от сключването на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *