БЪЛГАРИЯ: Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по – малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2013 г. този размер е 7,20 лв. Прочети повече

Глобата за превишаване на допустимата скорост:

– с до 20 км/ч е 40 евро

– от 20 до 30 км/ч е 100 евро

– с над 30 км/ч е 350 евро. Прочети повече

СПА процедури

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) чрез неговите териториални поделения осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2012 г.) на определен контингент лица:  Прочети повече

Съветите в Библията водят само към доброто, независимо дали сте вярващи християни или не.

Вижте какви финансови съвети можем да открием в Книгата на книгите, според The Street.com: Прочети повече

Възможно ли е една фирма да повиши продажбите си с 1/2 без да увеличава бюджета на маркетинга? Разбира се, че ДА и ето как: Прочети повече

Акцент от Закона за електронните съобщения

Чл. 261. (1) Повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Прочети повече

Ако възнамерявате да продавате недвижим имот, започнете с:

►обстойно и задълбочено проучване на пазара на недвижимите имоти; Прочети повече

Разновидности на гъвкавите форми на заетост, които в голяма степен припокриват основните потребности и желания на работниците (служителите): Прочети повече

Абсолютно всеки трудов договор, независимо дали е основен или допълнителен, може да се сключи за работа през определени дни от месеца. Този трудов договор може да бъде единствен и самостоятелен трудов договор на лицето. Практиката обаче показва, че по-често се сключва като допълнителен.

Условие за сключването на такъв договор е да се определят отделни дни от седмицата или от месеца, през които трябва да се извършва договорената работа. Прочети повече

След направени задълбочени изследвания, учени от Университета в Калифорния са стигнали до категоричното заключение, че работохолизмът, нездравословният начин на живот, елиминирането на спорта и пренебрегването на редовните профилактични прегледи при лекаря увеличават драстично нивата на стрес в човешкия организъм и отключват безсъние, сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно. Изследователите са установили, че работен ден от 11 – 12 часа и работна седмица от 51 часа, могат да доведат до това, което японците наричат „karoshi” – смърт от преумора.

За разлика от компютъра, човешкият организъм не разполага с вентилатор, който предпазва от „прегряване“. Истината е, че капката здрав разум, която съветва човек да помисли и за себе си, бива погълната от постоянния стрес. Работохоликът за съжаление няма време да спре за секунда, да направи пауза за презареждане, да изключи телефона си след работа, евентуално да пропусне среща или събитие. Той не е в състояние да осъзнае факта, че не работата, а здравето не може да чака.

Безкрайното работно време не води нито до увеличаване на производителността, нито пък до иновации. Този резултат се постига след като човек е отпочинал и свеж, вдъхновен от нови идеи и зареден с добро настроение. Може да бъде свършена повече работа за по-малко време ако човек знае кога да каже „не“. Колко мъдрост има само в старата мениджърска поговорка: „Работата се увеличава с една единствена цел – да запълни свободното време!“