Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Прочети повече

Българските граждани с неплатени данъци и задължения към частни и юридически лица над 5000 лв. имат право да напускат страната. Заповедта, с която се прилага принудителната административна мярка “забрана за напускане на страната” по чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи, подлежи на отмяна от съда, защото противоречи на директива 2004/38/ЕО. Това реши Общото събрание на колегиите на Висшия Аадминистративен Съвет с председател Георги Колев и членове 29 върховни съдии.

BulgariaandEU_FlagСпоред директивата ограниченията в свободата на движение могат да се правят само в защита на обществения ред, сигурността и здравето, но не и по-икономически съображения. Нормата в нашия закон въвежда ограничение на правото на свободно движение и пребиваване на българи на територията на държавите-членки на Европейския Съюз. В бъдеще подобни забрани ще падат в съда, защото нормите на европейското право имат предимство пред текстовете на българското законодателство, които му противоречат.