Парламентът единодушно прие окончателно промените в Наказателния кодекс, според които посегателствата над медици и учители са приравнени с причинена телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицай и др. и се наказват с лишаване от свобода. Санкциите за убийство или нанасянето на телесна повреда на медицински специалисти и учители при изпълнение на служебните им дейности също са изравнени с наказанията за убийство на полицаи, прокурори, следователи и съдии. Прочети повече

Изцяло нова глава за компютърните престъпления се подготвя в проекта на нов Наказателен кодекс по поръчка на Министерството на правосъдието. Прочети повече