Промяна на собствено, бащино и фамилно име, извън случаите на осиновяване и сключване на граждански брак, се извършва само по съдебен ред. Прочети повече