Работа от разстояние се смята, когато тя е изнесена извън помещенията на работодателя и се извършва по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии. И преди това е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Прочети повече

След задълбочени изследвания в лабораторията по визуална ергономичност – САЩ, водещи експерти са стигнали до интересното заключение, че компютърният шрифт Verdana е най-безопасен за зрението.

Учените са на мнение, че четенето на текстове с шрифт Verdana натоварва най-малко мускулите на очите и по този начин хора, които прекарват дълго време пред монитора са възможно най-малко заплашени да развият късогледство и синдрома на компютърното зрение.

Шрифтът Verdana е разработен през 1996 г. от Матю Картър. Типичното за него е, че буквите са с по-голяма ширина, което го прави твърде удобен и за четене и на по-малки повърхности.