Ако Гърция фалира, възниква естественият въпрос каква ще е съдбата на банките й в България и при фалит на банка какво ще се случи с депозитите на българските граждани?

Съгласно Изменение в Закона за гарантиране на влоговете в банките, влязло в сила от 31 декември 2010 г., Фонда за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на сумите по депозити на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Преди тази дата максималната сума на гарантирания размер беше 100 000 лв.

Гарантирани са влоговете на физически лица и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките, защитавайки интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност, съдейства за поддържане на стабилността и доверието в българската банковата система.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане налагаше до 31 декември 2010 г. държавите членки на ЕС да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро.

Уеднаквяването на правилата за гарантиране на влоговете е с идеята да се укрепи доверието на вложителите в държавите членки на ЕС в банките, а така също и да се осигури по-голяма стабилност на финансовия пазар в Европейската Общност.

По повод обявените в публичното пространство данни на Националния Статистически Институт от преброяване на населението през февруари 2011 година, брокерите прогнозират, че през тази година цените на имотите ще растат с най-бързи темпове в София, Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново, т.е. в областите с най-висок прираст на населението. В тези селища се очаква и пазарът да е най-силен.

Според Агенцията по вписванията, около 60% от общия брой сделки с недвижими имоти в България се сключват в областните градове.

House_For_SaleДо настъпването на световната финансова криза българските банки имаха доста облекчена процедура за отпускане на кредити. Никой не предполагаше такава безработица и спад на икономиката, както и че граждани и фирми, които са отговаряли на условията за заем преди, днес няма да могат да плащат. Освен това пазарът на имотите се срина  и сега продажбите стават много трудно.

Водещи брокери предвиждат пазарът на имоти у нас да се съживи и количеството на продажбите да нарасне през следващите няколко месеца. Ако се сбъднат прогнозите за ръст на икономиката от около 3%, в началото на 2012 година цените на имотите в България би трябвало да започнат да се увеличават с около 2 – 5 % годишно.

Предварителните данни за състоянието на пазара на недвижими имоти през първото тримесечие на 2011 г. сочат увеличаване на интереса по отношение на търсене/ предлагане. Това от своя страна е сигнал за възстановяване на пазара от кризата. Раздвижването през последния месец е в застой както поради настъпилите политически и природни катаклизми в световен мащаб, така и заради трудностите със справянето с дълговата криза в Европа.

При неблагоприятно развитие е възможно цените на имотите в България най-напред да отбележат нов спад от около 5%, преди да започне същинското възстановяване от финансовата криза.

В последните години се наблюдава засилване на спекулата с покупката на имотите на длъжници на занижени цени. Необходим е единен електронен регистър, в който всички съдебни изпълнители задължително да качват обявленията за продажба на имоти минимум един месец преди търга. Такъв регистър изгради и поддържа Камарата на частните съдебни изпълнители, но работата му не е обвързана със закон. Затова се случва някои обявления да се качват в регистъра често пъти след провеждане на търга или броени дни преди него. Така евентуалните купувачи узнават твърде късно или въобще не подозират за провеждането на търга. В същото време участие в търга вземат свързани лица и определени фирми за недвижими имоти. В крайна сметка точно те купуват жилища на занижена цена, а понякога дори под първоначално обявената. Всички участници в съдебното производство са заинтересовани в най-голяма степен да се даде широка гласност на търга, за да се стигне до най-високата продажна цена на имота.