Коректна ли е информацията за потребителските кредити, която банките съобщават на своите клиенти?
Прочети повече

В условията на финансова криза е нормално да се увеличават лошите кредити. До края на 2011 година ръстът на лошите кредити ще достигне своя пик. След това ще спрат да нарастват и е възможно да се наблюдава обратната тенденция на намаляване на необслужваните заеми. По закон „лоши” кредити са тези с просрочие на вноските над 90 дни. Най-значително забавяне на ръста на лошите заеми има при потребителските кредити. При фирмените просрочени заеми тази тенденция ще се прояви с леко забавяне най-късно до края на тази година. Ръстът на лошите кредити влияе на печалбата на банките, желанието им да кредитират, нивата на лихвите. Въпреки това лошите кредити няма да достигнат нива, които да се превърнат в заплаха за функционирането на банковата система. Според експерти българските банки могат да работят нормално и при 1/4 лоши кредити. Просрочените кредити са почти 20%, но около половината от тях са преструктурирани. През последните шест месеца има забавяне на ръста на просрочените заеми и това е знак, че банките се справят със забавите. През 2011 година има добри шансове да спре увеличението на лошите кредити, т.к. се очаква икономиката да започне да расте. Кредитирането обаче ще остане далече от нивата преди кризата, когато при отпуснатите заеми се отчиташе годишен ръст около 40%. Въпреки това банките ще отпускат повече кредити и 2011 г. ще завърши с 4-4,5 на сто ръст на потребителските кредити. Според финансови експерти кризата е имала оздравителен ефект и сега и банките, и клиентите са по-внимателни.  Политиката на банките по отношение на кредитите вече далеч не е толкова агресивна, колкото беше. България за разлика от много европейски страни не допусна фалити на банки и използва обществени средства с цел подпомагане на родната банкова система.

 

Закон за потребителския кредит

(Приет от XLI народно събрание на 18 февруари 2010 г.,
обнародван в „Държавен вестник“, бр. 18 от 5 март 2010 г.,
в сила от 12 май 2010 г.; изм., ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Прочети повече