По изискване на НАП заемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 година. Гражданите обаче не са длъжни да декларират своите банкови кредити.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по кредити в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

Пред НАП трябва да се обявят не само получените от физически лица заеми, но и дадените такива. В срок до 2 май 2011 година в декларацията за доходите се посочват предоставените парични заеми  през 2010 г., ако общият им размер надвишава 10 000 лв. и към края на годината част от тях са остават непогасени.  Кредитите за пет години назад, които гражданите са дали на свои близки и приятели, също трябва да бъдат декларирани, ако общият размер на непогасените остатъци към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.

Money-onlineЗадължението за деклариране на получените и предоставени заеми на приятели и близки влезе в сила през 2010 година с цел да се спре порочната практика при ревизии да се оправдават недекларирани доходи с кредити от роднини.