Земеделските стопани в България нямат навика да застраховат продукцията си. При една опустошителна природна стихия (градушка, порой, ураганен вятър, измръзване, пожар) биват напълно унищожени хиляди декари с картофи, тютюн, зърно, грозде. Цели семейства остават без прехрана, т.к. загубите остават изцяло за сметка на земеделците. Земеделските стопани трудно проумяват, че задължителната за тях земеделска застраховка им носи сигурност и позитивите са много повече от негативите.

Според статистически данни, застрахова се продукцията, добита не повече от 20% от обработваемите площи в България. И дори след злощастното лято на 2007 година, когато почти 100% от реколтата бе унищожена и това вдигна инфлацията до рекордни нива, делът на застрахованите насаждения изобщо не се увеличи. Факт е, че земеделските стопани у нас са с ниска застрахователна култура и ограничени финансови възможности, поради което твърде много вярват и разчитат на късмета си.

Заради тази специфика на българската народопсихология и за да се избегнат драмите и обвиненията, че управляващите са абдикирали от отговорностите си, редица водещи експерти предлагат земеделските застраховки да станат задължителни за стопаните, които работят с чужди пари – например когато ползват банков заем или субсидия от Държавен фонд „Земеделие“. Мнението на голяма част от застрахователите е, че за всички останали земеделски производители значително по-голям ефект би се постигнал, ако се стимулира доброволното застраховане.

Добрата новина е, че вече са направени стъпки в тази област. Вече е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 година. Една от мерките, предвидени в нея, е застраховането на реколтата. При кандидатстване за пари от програмата земеделският стопанин може да получи финансова помощ от 50% до 80% от застрахователната премия, в зависимост от покритите рискове.

Чрез този механизъм, който ще действа 5 годни застраховането на лозовите насаждения например, поевтинява значително и позволява много повече земеделци да покрият рисковете на много по-големи площи.

Застрахователният пазар вече е разпределен между основните компании – ЗАД „ДЗИ“, ЗАД „Алианц“, ЗК „Уника“, „Дженерали Застраховане“, ЗАД „Виктория Ф.А.Т.А. Иншурънс“, „Застрахователно дружество Евроинс“, ЗАД „Армеец“ и ЗК „Лев Инс“. Условията за сключване на полиците до голяма степен са изравнени.

На дневен ред стои въпросът как застрахователните дружества да стимулират повече стопани да закупуват полици, за да бъдат сведени до минимум случаите когато земеделците тръгват да търсят решение на проблема със закъснение и продукцията им вече е унищожена.