ЕГН започват с последните две цифри (00 – лице родено в 2000 година, 01 – лице родено в 2001 година и т.н.). Прочети повече