Гаранционният фонд към Националния осигурителен институт (НОИ) е създаден през 2005 година и до този момент в него са набрани 215 633 207 лева, а са изразходвани за обезщетения само 6 063 534 лева. Фондът се захранва от вноски на работодателите, но като антикризисна мярка през последните три години фирмите бяха освободени от плащането на тези вноски и той разчита на натрупаните резерви.
При обявяването на фирма в несъстоятелност работниците ще получават по-големи обезщетения за по-дълъг период от време. Максималният размер на гарантираните плащания се увеличава от 1000 на 1200 лева и ще се получават начислените, но неизплатени възнаграждения за последните шест, а не за последните три месеца, както е в момента. Измененията са в сила от 1 октомври 2013 г.

need workОт фонда може да се търсят и парите за обезщетения, които фирмата не е платила навреме на служителите си. Те могат да бъдат за неизползван отпуск, за дължими разходи за командировъчни или за неспазено предизвестие за прекратяване на трудов договор например.
Ако обаче предприятието бъде обявено в несъстоятелност, докато работникът е в дълъг болничен, той няма право на гарантирано вземане, защото през това време получава обезщетение от държавното обществено осигуряване.
Право на гарантирано вземане имат работниците с действащ трудов договор към датата, на която в Търговския регистър е вписано решението на съда за откриване на производството за фалит. Възможност да търсят неплатени заплати от фонда имат и служителите, чийто контракт е бил прекратен през трите месеца, предхождащи началото на процедурата по несъстоятелност.
Задължително условие е работодателят да е осъществявал дейност най-малко 6 месеца, преди да изпадне в неплатежоспособност. Право на обезщетение имат и работещите в български филиали на фирми от страни на Европейския съюз. Ако работникът е починал, обезщетението се изплаща на наследниците му след подаване на заявление до НОИ. В този случай парите се превеждат до 30 дни след пристигането на документите в съответното териториално поделение.

Изпълнението на горните критерии обаче не гарантира автоматично получаването на обезщетение. Право на такова нямат служителите, които са и съдружници във фирмата или са членове на органите на управление. При фалит на едноличен търговец съпругът му и роднините му по права линия – баща, майка, деца, внуци, също не могат да вземат компенсация от фонда. Обезщетение не могат да търсят и работещите в дружества монополисти като НЕК, БДЖ, Български пощи, тъй като тези предприятия по закон не могат да бъдат обявени в несъстоятелност. По същата логика гарантирано вземане не се полага и на служителите в държавни или общински институции.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *