Всеки би могъл да направи справка в офисите на НАП дали има дългове с изтекла погасителна давност. Притежателите на персонален идентификационен код (ПИК), могат да проверят това и по електронен път. Ако имат такива стари задължения, трябва да подадат възражение за отписването им в НАП. Това може да се направи до края на 2014 година.

За просрочените данъци и осигуровки давността се брои от 1 януари на годината, следваща тази, в която е трябвало да се плати. Така, ако са изтекли 5 години, лицето може да подаде възражение в НАП за зачеркване на старите дългове. Срокът за това е до края на 2014 г.

Изтеклите по давност дългове не могат да бъдат отписани служебно. След 1 януари 2015 г. задълженията ще бъдат присъединени към единната сметка и ще станат изискуеми.

Debt_Settlement

Важна подробност: 5-годишната погасителна давност на публичните задължения се прекъсва, ако длъжникът получи покана от НАП за доброволно плащане на просрочените данъци и осигуровки и дълговете стават изискуеми. Тогава неговите стари дългове няма да бъдат зачеркнати от данъчните и започва да тече нов давностен срок.

Това важи дори, ако лицето не е получило писмо от НАП. Важно е изпращането, а не задължително получаването му. По закон се изисква активно действие на кредитора и изпращането на поканата за доброволно погасяване се счита за такова. С тази процедура той е показал своята активност и намерение да си търси дължимото.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.