Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Защото масово хората продължават да взимат кредити, без да мислят, че трябва да връщат пари. Хора с по 2-3 потребителски кредита си купуват коли на лизинг, а когато имат бизнес, за да го спасят, залагат семейното си жилище и теглят нов кредит. Човек, който взима ипотечен кредит и залага жилището си, трябва да е наясно, че в момента процедурата на частното изпълнение е в пъти по-бърза. Длъжникът вече няма право да обжалва оценката на апартамента, която се определя от съдия изпълнителя. Преди да влезе в сила новият ГПК през март 2008 г., по формална жалба от рода на: „Не съм съгласен с определената цена”, имаше дела, които се точеха по година-две в съда и се бавеше производството.

Какво може да получи от отнетия имот собственикът?

По закон собственикът задължително получава разликата от сумата, за която е продаден имотът и цялото останало задължение, като от него се приспадат всички такси и лихви. Но може да се окаже, че с получената сума не покрива останалия дълг, защото междувременно той се е увеличил. Освен лихвите и таксите на банката по кредита, със спиране на плащането банката начислява доста висока наказателна лихва за всеки ден просрочие. Таксата на съдия изпълнителя, е пропорционална на вземанията, които трябва да събере. Например на 100 000 лв таксата е 5 225 лв плюс 2% за горницата над 2000 лв и тя задължително се плаща от длъжника. Той трябва да плати и адвокатския хонорар по делото, което банката е водила срещу него, т.е. от цената, която ще се постигне при наддаване за апартамента на търг, зависи ще остане ли нещо и за собственика на ипотекирания имот. Ако парите не стигнат и той продължава да дължи на банката след продажбата на ипотекирания имот, длъжникът трябва да върне целия остатък наведнъж. Но ако няма пари, някаква собственост или кола – няма какво да му се събере. Тогава съдия изпълнителят приема и варианта по 100 лв месечна вноска, с идеята човекът да изплати този остатък. Последната мярка, която се прилага в такива случаи, е паспортно ограничение – забрана да напуска страната, ако дължимата сума е над 5000 лв.

Възможно ли е банката изведнъж да ни продадат имота, без да се усетим?

Човекът често дори не знае, че е осъден, защото банките могат да извадят изпълнителен лист, което става на закрито съдебно заседание, без призоваване на страните – достатъчни са извлеченията от сметките с плащанията.

            И първият възможен вариант за собственика да реагира, че е станала някаква грешка, е от момента на връчване на тази покана. Той може или да възрази в 14-дневен срок, че не дължи, или да плати, или да чака да види какво ще му се случи. Ако наистина не е плащал, или ако не реагира навреме, имотът му се продава. Дори за една вноска може да се загуби жилището, ако в договора с банката е написано това условие. Повечето от банките пристъпват към съдебно изпълнение при 3 неплатени вноски.  Банката вади съдебен лист и го носи на съдия изпълнител. След като изпълнителното дело попадне при съдебния изпълнител, той задължително налага възбрана върху имота заедно с поканата за доброволно изпълнение и връчва дата за оценка на имота и го продава. На описа обикновено съдия изпълнителят отива с полицай. Ако апартаментът на осъдения е заключен, се разбива вратата. След като имотът бъде описан, най-рано след 7 дни се насрочва дата за продажба, която трае един месец. През този месец продажбата се обявява на табло в съответния районен съд, а за София – и на табло в общината, и в интернет страницата на съдебния изпълнител, на когото е възложено изпълнението. Датите на търга се съобщават и на длъжника.

Как да се разберем със съдия-изпълнителя?

Длъжникът трябва да е активната страна, а не да разчита, че банката ще го потърси и ще го чака. Той трябва да ходи да разговаря в банката, да търси решение. Гражданите и фирмите длъжници не трябва да чакат съдебен изпълнител да ги потърси. Когато започнат финансовите им затруднения, най-добрият подход е да се обърнат към банката и да потърсят варианти, които да изключат стигане до съдебно изпълнение, което в най-масовия случай завършва с търг на ипотекирания имот. Длъжникът може да се споразумее с банката – например, издаването да става на по-малки месечни вноски и да се разсрочи за по-дълъг период. Банките са доста гъвкави в подобна ситуация. Те по-често проявяват добра воля и често даже не достигат до съдебно изпълнение.

Много хора изпускат момента, в който все още е имало начин да решат проблема си безболезнено. Минават няколко месеца, в които банката вади изпълнителен лист и съдебният изпълнител задейства процедурата. Ако длъжникът не реагира своевременно, може да се стигне до продажба на жилището му. Има случаи, при които дори след продажба на апартамента му, не може да погаси задължението с лихвите, към които са прибавени високи наказателни лихви и накрая пак остава длъжник на банката. Ако обаче длъжникът е изпуснал този момент и е стигнал до съдебен изпълнител, като получи поканата за доброволно изпълнение, длъжникът трябва веднага да отиде при съдебния изпълнител и да разговаря с него за по-благоприятни начини за плащане на задължението, за други възможни изходи от създалата се ситуация.

            Длъжникът може да направи възражение в съда и ако представи достатъчно убедителни доказателства, че не дължи нищо, съдът спира изпълнението.

            Другата възможност е да внесе парична гаранция в размер на една трета от дължимата сума, или да плати целия кредит. След като съдът спре изпълнението, и съдия изпълнителят го спира.

През това време съдия изпълнителят може да му е продал имота. Зависи длъжникът и съдът колко бързо ще реагират. Ако се стигне до публична продажба на имота на длъжника, забранено е той да участва като наддавач в търга, обявен от съдия изпълнителя. Но взискателят (кредиторът) има такова право. Банката може да участва в търговете за продажба на ипотекирани имоти. Началната цена, от която започва наддаването, се определя като 75% от пазарната стойност на имота. В момента, в който делото влиза в кантората на частния съдия изпълнител, се дължат всички пропорционални и авансови такси. А те никак не са малки – за изваждане на изпълнителен лист в районен съд таксата варира от 10% до 2%, в зависимост от размера на сумата. На 100 000 лева таксата е 2% плюс твърда сума. Затова длъжникът изпада в още по-голямо финансово затруднение и му става невъзможно да се оправи.

Правата и възможности на един длъжник към банка не са много.

            Първата възможност е самият той да започне усилено да търси купувач на имота. Но това е много трудно, тъй като върху него вече има възбрана от съдебен изпълнител, не е чист, а е ипотекиран.

Купувачът трябва да поеме в дълг тази ипотека, да встъпи в задълженията на длъжника вместо него. А той, като получи сумата от продажбата, да вдигне забраната върху имота, след като са платени и таксите.

            Вторият вариант, който е по-възможен, е длъжникът да намери роднина или приятел с финансови средства, който да участва в търга и купи имота. С част от получената сума се покрива задължението към банката, останалата се предоставя на бившия собственик на имота. Той може да започне да изплаща на своя роднина парите, които е взел за апартамента, за да може евентуално да си го върне. Но пак ще се натовари с такси, с нотариални санкци. Реално няма изход от ситуацията. Хората остават на улицата, трябва да търсят средства, за да си върнат жилището.

 

Изводът е: когато теглите кредит, мислете и слушайте гласът на разума, наместо изявленията в медиите и рекламите за лесни кредити, за да не ви се случват неприятни срещи със съдия изпълнители.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.