Ако Гърция фалира, възниква естественият въпрос каква ще е съдбата на банките й в България и при фалит на банка какво ще се случи с депозитите на българските граждани?

Съгласно Изменение в Закона за гарантиране на влоговете в банките, влязло в сила от 31 декември 2010 г., Фонда за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на сумите по депозити на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Преди тази дата максималната сума на гарантирания размер беше 100 000 лв.

Гарантирани са влоговете на физически лица и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките, защитавайки интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност, съдейства за поддържане на стабилността и доверието в българската банковата система.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане налагаше до 31 декември 2010 г. държавите членки на ЕС да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро.

Уеднаквяването на правилата за гарантиране на влоговете е с идеята да се укрепи доверието на вложителите в държавите членки на ЕС в банките, а така също и да се осигури по-голяма стабилност на финансовия пазар в Европейската Общност.

Според социологически проучвания от 1990 г. до днес все повече двойки избират съжителството на семейни начала пред сключването на брак поради причини от различен характер. Сватбата едва ли не вече се приема като консервативна отживелица от миналото. Бариерата, наречена „оковите на брака“ спира влюбените от крачката да пристъпят към олтара. Много млади хора се страхуват от евентуален брак, защото са станали свидетели и участници в развода на своите родители, свързан с неминуемите и безкрайни съдебни битки, подялби, продажби, доплащания, мръсни номера, скандали, негативни емоции, набавянето на пари за адвокатски и нотариални хонорари и държавни такси. Как могат да бъдат предотвратени подобни разправии и след развода да не останете на улицата? Едно от решенията е сключването на предбрачен договор.

Предбрачният договор е писмено споразумение между двама души, преди да встъпят в брак, уреждащ как това, което притежават (имоти, вещи, пари и деца) ще бъдат разделени помежду им при евентуален развод (в сила от 1 октомври 2009 г.). Пълномощници не се допускат. Брачният договор става валиден, едва когато двете страни удостоверят с подписа си пред нотариус, че са съгласни с написаното в него. Оригинал остава при нотариуса и при съпрузите. В брачния регистър към Агенцията по вписванията се вписва само наличието на такъв документ.

Предбрачният договор може да има смисъл, ако единият от съпрузите:

v Притежава значително повече имущество от партньора си;

v Печели много повече от партньора си;

v Има собствен бизнес или притежавате дял от дружество;

v Не е в добри отношения с роднини на половинката си, които биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от имущество и по този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместната фирма. Брачният договор може да ограничи този ефект;

v Е много по-беден от партньора си.

Също така, ако:

v Другият партньор има голям кредит или други финансови задължения;

v Другият партньор води съдебен спор като ишец или ответник. Съществува възможност имуществото му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг;

v Съпругата планира да напусне работа и да отглежда деца, което неминуемо ще се отрази негативно на нейното състояние.

В предбрачен договор се включват клаузи, които са предварително договорени с двете страни.

Например:

v Кой ще се разпорежда с движимото и недвижимото имущество, придобито преди и по време на брака в случай на развод или смърт на единия или на двамата партньори;

v Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

v Участието на страните в разходите и задълженията;

v Издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

v Издръжката на децата от брака;

v Какво ще се случи, ако единият или двамата от партньорите имат собствен бизнес преди брака или започнат такъв след сключването му;

v Как ще се се разпределят гореспоменатите при изневяра на единия на партньорите.

В съдържанието на брачния договор не може да се включват клаузи:

v С които се ограничава правоспособността или дееспособността на съпрузите;

v Правото на съпрузите да се обърнат към съда за защита на своите права;

v Предвиждащи положения, ограничаващи правото на нуждаещия се нетрудоспособен бивш съпруг да получава издръжка;

v С които се поставя единият от съпрузите в крайно неблагоприятно положение или противоречат на основните начала на Семейния кодекс.

Със статистика, показваща, че близо 50% от браковете в България завършват с раздяла, дали подписването на предбрачен договор е необходима предпазна мярка, за да се защити финансово бъдещето или е сигурен начин да се унищожи романтиката и да се стигне до развод? Може адвокат да ви изготви перфектен предбрачен договор, който е дълъг километър и включващ изход от всички възможни ситуации, ако се разделите. Но… няма клауза, която да ви гарантира, че съпругът ви ще ви обича вечно, защото това е нещо, което не може да се контролира. Дори най – стабилната връзка не е застрахована. Животът ни поднася всякакви изненади и никога не може да бъдем сигурни дали човека до нас няма да се промени в един момент. За съжаление, брачните договори не могат да гарантират това, което е най-значимото в един брачен съюз: дали този, за когото се венчавате ще остане с вас до края на живота си, ще ви обича и ще се грижи за вас до последния дъх.

В заключение – подписването на предбрачен договор е преди всичко добре обмислено лично решение.

 

 

Самото наименование показва, че това са институции, финансиращи клиенти, но нямащи статут на банка. Като алтернатива на класическият банков кредит, финансирането чрез небанкова институция вече набира все по-голяма популярност.

Получаването на кредит от небанкова институция не е трудно. Обикновено при кандидатстване за такъв кредит се изисква лична карта, копие от трудов договор, разбира се молба за заема и други документи каквито Клиента предостави (те винаги може да са в полза).

Специфичното е, че заемите се дистрибутират чрез кредитни консултанти, които посещават кандидатите на място.

djob s banknotiАко желае да получи почти веднага одобрение за кредит и самият кредит, то за Клиента най-подходяща е небанкова институция. Там процедурите са по-прости, гъвкавостта е по-голяма, но максималните суми за кредитите са по-малки и са относително по-скъпи (всяко предимство си има цена).

√ При първо кандидатстване потребителите могат да ползват заеми от 100, максимум до 800 лв.
√ С нарастващите степени на доверие клиентът може да усвои максималната сума от 3 хил. лв.
√ Погасителният срок е от 8 до 43 седмици. Идеята е седмичната вноска да бъде позволима.
√ Средствата се предоставят в рамките на 24 часа и се носят лично до дома на клиента от кредитните консултанти.
√ Лихвата по отпусканите заеми варира от 1.2% до 2.5% на седмична база.
√ Годишният процент на разходите е с 50% над този по банковите кредити, но това е премия за липсата на обезпечение по заемите.
√ Процентът на необслужваните кредити е около 5%

Офертите на банките са по-евтини, но по-процедурите са по-тромави.
Какво ще предпочете клиента е въпрос на негов личен избор.

През 1880 г. филантропът сър Джошуа Уодилав основава финансовата институция „Провидънт файненшъл“ (Provident Financial). Основният й предмет на дейност е да отпуска заеми на приемлива цена на семействата от работническата класа в и около Брадфорд, Северна Англия. Компанията на сър Джошуа (вече публично дружество) не ограничи активността си само в рамките на Великобритания. Стотици хиляди клиенти в Полша, Чехия, Словакия, Мексико и Румъния се възползваха от възможността да получат бързо, лесно и в дома си кредити, с които да покрият своите ежедневни нужди, да грабнат появила се възможност или да зарадват своите близки.
В Полша „Провидънт файненшъл“ има 800 хил. клиента (2% от населението).

След бумът в страните от Централна и Източна Европа, през последните години и на българския пазар се появиха т.нар. „домакински”, или „домашни” кредити: Изи Кредит, Терра Кредит, Профи Кредит, Джет Кеш, Креди Хоум, PFB Кредит, като някои от тях са фокусирани основно върху стоковите кредити.

По сегашната правна система не съществува възможност за така нареченото отказване от деца чрез „Държавен вестник” или по друг начин. Наследниците по закон са такива, независимо дали се грижат и уважават своите наследодатели.
Законодателството обаче позволява по други начини един бъдещ наследодател да се „откаже” от своите наследници, когато според него те не заслужават да получат след смъртта му неговото имущество. Тези наследници няма да получат имуществото на наследодателя, ако той приживе се разпореди с имотите и парите си, които в този случай няма да се превърнат в наследство и да попадната в ръцете на неблагодарните му деца и роднини.

Начините за „лишаване” от наследство са:

v Бъдещият наследодател може да извърши продажба на имотите си, като ги продаде на свой близък или на трето лице, при което наследникът няма запазена част и не може да претендира за тези имоти.
v Бъдещият наследодател може да прехвърли имотите си на свой близък или трето лице чрез договор за прехвърляне срещу задължение за гледане и издръжка (алеаторен договор). По този начин той си осигурява старините, а лицето, на което е прехвърлен имотът, става веднага собственик на същия.

Този договор, за разлика от продажбата, може да бъде развален от прехвърлителя, ако лицето не го гледа и издържа, както е записано в договора.

По същия начин наследодателят може да се разпореди и с движимите си вещи, и спарите си, ако иска те да не попаднат у наследници, които не полагат грижи за него и утежняват живота му на старини.

Наследодателят, който няма наследници с право на запазена част (родители, деца, съпруг), той може да се разпорежда с цялото свое собствено движимо и недвижимо имущество като завещава или дарява на когото пожелае, вкл. на обществени организации, фондации, църква, домове и т.н.

Максималният срок, за който може да бъде сключен договор за наем, съгласно чл.229 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е 10 години. Ако този срок не бъде продължен, като се сключи нов договор за наем или с анекс към стария договор с нов срок, наемателят е длъжен да освободи имота  на собстеника му, съгласно чл.233, ал. 1 от ЗЗД.
Има възможност наемният договор да бъде продължен за неопределено време (т.е. да стане безсрочен) по силата на чл.236, ал. 1 от ЗЗД, но това също става с писмен анекс към настоящия договор. Ако след изтичане на договора наемателят продължи ползването на имота въпреки противопоставянето на наемодателя, той дължи обезщетение и трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения наемен договор. Право на наемодателя в този случай е да предяви съдебен иск срещу наемателя, да иска осъждането му да освободи имота и да заплати на собственика обезщетение за периода, в който живее след изтичане срока на договора. Размерът на обезщетението се определя от наемодателя, като обикновено той е равен на месечния наем преди изтичане на договора.
dom. bibliotekaПри предсрочно прекратяване на наемния договор страната, която го прекратява е длъжна да обяви намеренията си с писмено предизвестие най-малко един месец предварително (ако в договора не е уговорен друг срок), в противен случай дължи обезщетение на другата страна в размера на един месечен наем (или наема за уговорения срок на предизвестието).

От началото на 2011 година към всички офиси на НАП се обслужват: данъци, осигуровки  и неплатените доброволно държавни вземания – най-често това са неплатените в срок глоби и актове към КАТ.

До миналата година те се плащаха в Агенцията за държавни вземания.

Глобите по фишове и наказателни постановления, налагани от различни държавни органи, трябва да се плащат доброволно в едноседмичен срок от връчването им.

Ако длъжниците не спазят срока, те се прехвърлят на приходната агенция. Там дължимите суми се събират по принудителен ред чрез запор на заплати, банкови сметки, опис и разпродажба на имущество.

чл. 446 от ГПК

Чл. 446. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Инспекторите от  приходната агенция ще издават удостоверение за наличие (липса) на задължения, след като дължимите суми бъдат платени. Без това удостоверение провинилите се шофьори няма да могат да получат документите си от КАТ.

Законът за наследството /ЗН/ възлага на гражданите правото да се разпореждат свободно със собственото си имущество след своята смърт, съобразявайки се с  някои ограничения, засягащи правата на техните най-близки родственици. Тези ограничения имат своето оправдание от морален характер. Възможно и допустимо е един възрастен човек да бъде подведен от чужди лица с най-примамливи обещания и те безвъзмездно да получат цялото наследство. А децата, родителите или преживелият съпруг, които с труда си или по някакъв друг начин са участвали в придобиването или съхраняването на това имущество, да бъдат напълно лишени от него.

Тази част от имуществото на наследодателя, която законът запазва за определен кръг наследници по закон е “запазена част”. Право на запазена част имат само определен кръг от законните наследници: деца, вкл. осиновените, техните внуци и правнуци, преживелият съпруг и преживелите родители на наследодателя. Със завещание или с дарение той не може да накърнява тяхната запазена част от наследството, което ще остави.

При наличието на такива наследници, наследодателят може да се разпорежда безвъзмездно само с определена част от собственото си имущество, за което ЗН използва термина “разполагаема част”. Тази разполагаема част е различна в зависимост от обстоятелството колко и какви законни наследници със запазена част е оставил. Така например:

ако наследодателя не е оставил съпруг, запазената част на низходящите е:

* при едно дете или низходящи от него – ½

* при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя, като разполагаемата му част е съответно – 1/2 и 1/3 от него
ако наследодателят е оставил низходящи и съпруг, последният има право на запазена част, равна на частта на всяко дете:

* разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3

* при две деца 1/4 , а при три и повече – 1/6 от наследството

ако съпругът наследява сам, запазената му част е ½

същата е запазената част на съпруга, когато наследява с наследници без право на запазена част – възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри и роднини по съребрена линия

ако наследява с родителите на наследодателя, запазената част на съпруга е 1/3

Наследодателят, който няма наследници от горепосочените и описани по закон категории, може да се разпорежда с цялото свое собствено имущество.

Ако лицето, в полза на което е направено завещанието, умре преди завещателя и ако няма други посочени наследници, имуществото на завещателя ще премине в държавата съобразно разпоредбата на ЗН.

 

Няма законова пречка човек да се разпореди със собствения си имот или да продаде земеделските си земи на трето лице. Ако земеделските земи са отдадени под аренда и се знае, че договорът за аренда е срочен, купувачът (новият собственик) е длъжен да се съобрази с действащия договор. На практика новият собственик замества стария и вместо него става арендатор със задължението да предостави земята за определения срок на арендатора и правото да получава договорената цена за арендата.

Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. За да произведе правен ефект, то трябва да е продължило повече от 10 години, да бъде явно, непрекъснато и безспорно.

Владение е най-общо казано упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. За разлика от него държането е упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя.

Договорът за аренда на земеделска земя не прави арендатора владелец, той е държател и не би могъл да претендира за възможността да е придобил чуждия имот по давностно владение, т.к. не го е владял.

 

Българското законодателството не предвижда абсолютен давностен срок за погасяване на зъдълженията по частноправните вземания. Така кредиторът може да преследва вечно всеки гражданин останал без работа и имущество.

Според сегашните разпоредби хората имат  възможност да се освободят от главницата по дължимото само ако в продължение на 5 години кредиторът не ги потърси. За лихвите обикновената давност е 3 години.

Банките, ВиК, енергийните дружества и мобилните оператори, никога не забравят да си търсят плащанията. Образуват изпълнителни дела, налагат запор на имущество и заплати. В случай, че публичната продан не покрие дълга, частните съдебни изпълнители следят периодично има ли промяна в имотното състояние на длъжника. Статистиката показва, че с около 20% са се увеличили делата срещу граждани за неплатени сметки и кредити през 2010 г.

Много граждани купиха недвижими имоти, като вложиха всичките си спестявания или теглиха огромни кредити с идеята да спечелят от наем или препродажба на по-висока цена.

Финансовата  криза, увеличаването на безработицата, спада на заплатите, масовите инвестиции в земя и жилища в последните  години, последвалия срив в цените на българските имоти,  доведоха до неплатежоспособност на част от населението.

Въвеждането на пределен срок за търсене на задълженията по частните кредити е добра алтернатива на съществуващата в много страни процедура по обявяване фалит на граждани.

Такъв специален ред е предвиден в почти всички държави от ЕС, САЩ и Русия. Процедурата е свързана със значителни разходи и действа само по отношение на хората със стабилни доходи. Длъжникът трябва да има достатъчно имущество и постоянни приходи, за да покрие разходите за надзорния орган, който събира, контролира имуществото и го разпределя между кредиторите.

Масово у нас обаче изпадат в неплатежоспособност хора, които за дълго остават без работа или получават минимална заплата. Повечето от тях имат едно единствено жилище. По закон то е несеквестируемо, стига да не е ипотекирано. Това би възпрепятствало започване на процедура по обявяване във фалит.

Businessman Buried in PaperworkПроблемът с вечните длъжници може да бъде решен с въвеждане на абсолютен давностен срок, какъвто има по отношение вземанията на държавата и общините. Така кредиторите няма  да имат право да търсят вземанията си от хората, изпаднали в неплатежоспособност, след изтичане на 10 г. от падежа за плащане.

При изтичане на 10 г. от датата за плащане на данъци и такса смет например, ако жилището не е запорирано, то никой не може да принуди длъжника да плати. Издължаването става само доброволно.