По-нисък ДДС, ако плащаш за стока и услуга с карта, а не в брой. Това е идея на Финансовото министерство, която цели намаляване на плащанията в брой. Финансовото министерство започва обсъждане на идеята с банкери и бизнеса. Прочети повече

Според текст от вече действащия Закон за ограничаване на плащанията в брой, физическите и юридическите лица са освободени от плащането на банкови такси и комисиони при разплащане към държавата. Прочети повече

Поради поскъпването на банковите кредити и спад в оборотите, компаниите няма да могат да покриват дълговете си. Задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в страната продължава да се увеличават с високи темпове. Прочети повече

Според методологията на БНБ един кредит все още се води редовен, ако месечна вноска е забавена до 30 дни. В този случай закъснението не се пази и като лоша история в Централния кредитен регистър (ЦКР). Прочети повече

Според Закона за потребителските кредити не се събира такса за предсрочно погасяване на заема, ако е бил с плаваща лихва. Такава такса се дължи, ако предсрочното погасяване става в период, в който лихвеният процент е фиксиран. Прочети повече

Позовавайки се на съобщение от Изпълнителната агенция по горите, физически и юридически лица, които са собственици на гори, вече могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии. Прочети повече

Парламентарната група от ГЕРБ предложи в бъдеще фирмите да изплащат своите данъци разсрочено с цел да се оставят свежи пари за сделки и инвестиции в компаниите. Прочети повече

Възможно ли е една фирма да повиши продажбите си с 1/2 без да увеличава бюджета на маркетинга? Разбира се, че ДА и ето как: Прочети повече

В момента кол центъра на НАП обработва голям списък с лица с дългове над 100 лв. до няколко хиляди лева. Оттам по телефона служителите уведомяват некоректните длъжници, че имат дългове към хазната, и им обясняват последиците, ако не си платят. Прочети повече