Aутсорсинг означава възлагане на поръчки на външни изпълнители.

До него прибягват фирми, на които липсват достатъчно ресурси, време и средства да се справят с даден проблем. Основната идея на аутсорсинга е всяка функция, която не е основна за организацията, да се предава на външен специалист в определена сфера за реализиране. Прочети повече

По данни на Българската стопанска камара в 150 000 наши фирми има само по един служител – работещият собственик. Това означава, че в 46% от активните фирми на практика няма заети лица. Прочети повече

Балансирането между работата и семейния живот е предизвикателство за повечето представители на деловия свят. По отношение на качеството на живот инвестициите в брака и семейството са толкова важни, колкото и тези в бизнеса. Прочети повече

Поради поскъпването на банковите кредити и спад в оборотите, компаниите няма да могат да покриват дълговете си. Задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в страната продължава да се увеличават с високи темпове. Прочети повече