Най-честите нарушения, допускани от брокерите при покупката и продажбата на недвижими имоти са следните: Прочети повече

Ако възнамерявате да продавате недвижим имот, започнете с:

►обстойно и задълбочено проучване на пазара на недвижимите имоти; Прочети повече