Бащата има право на 15-дневен отпуск от деня на изписване на детето, не само когато майката и бащата имат сключен брак, а и в случаите когато живеят в едно домакинство.

Тези 15 дни отпуск се предоставят, за да има реална възможност бащата да участва непосредствено в грижите за детето веднага – в първите две седмици след изписването му от родилния дом. Ето защо, като отпуск със специално предназначение, той може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период. Прочети повече

Правителството направи промени в Наредбата за работно време, почивките и отпуските, които имат за цел да уредят процедурата и необходимите документи за ползване на отпуск при пълно осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. Прочети повече

По сегашната правна система не съществува възможност за така нареченото отказване от деца чрез „Държавен вестник” или по друг начин. Наследниците по закон са такива, независимо дали се грижат и уважават своите наследодатели.
Законодателството обаче позволява по други начини един бъдещ наследодател да се „откаже” от своите наследници, когато според него те не заслужават да получат след смъртта му неговото имущество. Тези наследници няма да получат имуществото на наследодателя, ако той приживе се разпореди с имотите и парите си, които в този случай няма да се превърнат в наследство и да попадната в ръцете на неблагодарните му деца и роднини.

Начините за „лишаване” от наследство са:

v Бъдещият наследодател може да извърши продажба на имотите си, като ги продаде на свой близък или на трето лице, при което наследникът няма запазена част и не може да претендира за тези имоти.
v Бъдещият наследодател може да прехвърли имотите си на свой близък или трето лице чрез договор за прехвърляне срещу задължение за гледане и издръжка (алеаторен договор). По този начин той си осигурява старините, а лицето, на което е прехвърлен имотът, става веднага собственик на същия.

Този договор, за разлика от продажбата, може да бъде развален от прехвърлителя, ако лицето не го гледа и издържа, както е записано в договора.

По същия начин наследодателят може да се разпореди и с движимите си вещи, и спарите си, ако иска те да не попаднат у наследници, които не полагат грижи за него и утежняват живота му на старини.

Наследодателят, който няма наследници с право на запазена част (родители, деца, съпруг), той може да се разпорежда с цялото свое собствено движимо и недвижимо имущество като завещава или дарява на когото пожелае, вкл. на обществени организации, фондации, църква, домове и т.н.