Съдът може да постанови незабавно изплащане на дълга при наличие на следните документи, съгласно чл. 417 от ГПК: Прочети повече

Ако възнамерявате да продавате недвижим имот, започнете с:

►обстойно и задълбочено проучване на пазара на недвижимите имоти; Прочети повече

Според социологически проучвания от 1990 г. до днес все повече двойки избират съжителството на семейни начала пред сключването на брак поради причини от различен характер. Сватбата едва ли не вече се приема като консервативна отживелица от миналото. Бариерата, наречена „оковите на брака“ спира влюбените от крачката да пристъпят към олтара. Много млади хора се страхуват от евентуален брак, защото са станали свидетели и участници в развода на своите родители, свързан с неминуемите и безкрайни съдебни битки, подялби, продажби, доплащания, мръсни номера, скандали, негативни емоции, набавянето на пари за адвокатски и нотариални хонорари и държавни такси. Как могат да бъдат предотвратени подобни разправии и след развода да не останете на улицата? Едно от решенията е сключването на предбрачен договор.

Предбрачният договор е писмено споразумение между двама души, преди да встъпят в брак, уреждащ как това, което притежават (имоти, вещи, пари и деца) ще бъдат разделени помежду им при евентуален развод (в сила от 1 октомври 2009 г.). Пълномощници не се допускат. Брачният договор става валиден, едва когато двете страни удостоверят с подписа си пред нотариус, че са съгласни с написаното в него. Оригинал остава при нотариуса и при съпрузите. В брачния регистър към Агенцията по вписванията се вписва само наличието на такъв документ.

Предбрачният договор може да има смисъл, ако единият от съпрузите:

v Притежава значително повече имущество от партньора си;

v Печели много повече от партньора си;

v Има собствен бизнес или притежавате дял от дружество;

v Не е в добри отношения с роднини на половинката си, които биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от имущество и по този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместната фирма. Брачният договор може да ограничи този ефект;

v Е много по-беден от партньора си.

Също така, ако:

v Другият партньор има голям кредит или други финансови задължения;

v Другият партньор води съдебен спор като ишец или ответник. Съществува възможност имуществото му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг;

v Съпругата планира да напусне работа и да отглежда деца, което неминуемо ще се отрази негативно на нейното състояние.

В предбрачен договор се включват клаузи, които са предварително договорени с двете страни.

Например:

v Кой ще се разпорежда с движимото и недвижимото имущество, придобито преди и по време на брака в случай на развод или смърт на единия или на двамата партньори;

v Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

v Участието на страните в разходите и задълженията;

v Издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

v Издръжката на децата от брака;

v Какво ще се случи, ако единият или двамата от партньорите имат собствен бизнес преди брака или започнат такъв след сключването му;

v Как ще се се разпределят гореспоменатите при изневяра на единия на партньорите.

В съдържанието на брачния договор не може да се включват клаузи:

v С които се ограничава правоспособността или дееспособността на съпрузите;

v Правото на съпрузите да се обърнат към съда за защита на своите права;

v Предвиждащи положения, ограничаващи правото на нуждаещия се нетрудоспособен бивш съпруг да получава издръжка;

v С които се поставя единият от съпрузите в крайно неблагоприятно положение или противоречат на основните начала на Семейния кодекс.

Със статистика, показваща, че близо 50% от браковете в България завършват с раздяла, дали подписването на предбрачен договор е необходима предпазна мярка, за да се защити финансово бъдещето или е сигурен начин да се унищожи романтиката и да се стигне до развод? Може адвокат да ви изготви перфектен предбрачен договор, който е дълъг километър и включващ изход от всички възможни ситуации, ако се разделите. Но… няма клауза, която да ви гарантира, че съпругът ви ще ви обича вечно, защото това е нещо, което не може да се контролира. Дори най – стабилната връзка не е застрахована. Животът ни поднася всякакви изненади и никога не може да бъдем сигурни дали човека до нас няма да се промени в един момент. За съжаление, брачните договори не могат да гарантират това, което е най-значимото в един брачен съюз: дали този, за когото се венчавате ще остане с вас до края на живота си, ще ви обича и ще се грижи за вас до последния дъх.

В заключение – подписването на предбрачен договор е преди всичко добре обмислено лично решение.

 

 

По сегашната правна система не съществува възможност за така нареченото отказване от деца чрез „Държавен вестник” или по друг начин. Наследниците по закон са такива, независимо дали се грижат и уважават своите наследодатели.
Законодателството обаче позволява по други начини един бъдещ наследодател да се „откаже” от своите наследници, когато според него те не заслужават да получат след смъртта му неговото имущество. Тези наследници няма да получат имуществото на наследодателя, ако той приживе се разпореди с имотите и парите си, които в този случай няма да се превърнат в наследство и да попадната в ръцете на неблагодарните му деца и роднини.

Начините за „лишаване” от наследство са:

v Бъдещият наследодател може да извърши продажба на имотите си, като ги продаде на свой близък или на трето лице, при което наследникът няма запазена част и не може да претендира за тези имоти.
v Бъдещият наследодател може да прехвърли имотите си на свой близък или трето лице чрез договор за прехвърляне срещу задължение за гледане и издръжка (алеаторен договор). По този начин той си осигурява старините, а лицето, на което е прехвърлен имотът, става веднага собственик на същия.

Този договор, за разлика от продажбата, може да бъде развален от прехвърлителя, ако лицето не го гледа и издържа, както е записано в договора.

По същия начин наследодателят може да се разпореди и с движимите си вещи, и спарите си, ако иска те да не попаднат у наследници, които не полагат грижи за него и утежняват живота му на старини.

Наследодателят, който няма наследници с право на запазена част (родители, деца, съпруг), той може да се разпорежда с цялото свое собствено движимо и недвижимо имущество като завещава или дарява на когото пожелае, вкл. на обществени организации, фондации, църква, домове и т.н.

Няма законова пречка човек да се разпореди със собствения си имот или да продаде земеделските си земи на трето лице. Ако земеделските земи са отдадени под аренда и се знае, че договорът за аренда е срочен, купувачът (новият собственик) е длъжен да се съобрази с действащия договор. На практика новият собственик замества стария и вместо него става арендатор със задължението да предостави земята за определения срок на арендатора и правото да получава договорената цена за арендата.