Длъжниците стават все по-находчиви в опитите си да спасят своите жилища, автомобили и ниви, които има риск да загубят. Едни от тях прехвърлят собствеността си на близки и роднини, а други лъжат, че получават минимална работна заплата. Нередовните платци прехвърлят имотите си на свои роднини, за да не бъде имуществото им отнето от кредиторите. Това е най-лесният начин за длъжниците да се отърват от своите кредитори. Прочети повече

Народното събрание прие на две четения промени в Закона за местните данъци и такси, с които се премахва облагането на имотите с данъчна оценка до 1680 лева, въведено през 2011 г. от предишния парламент по предложение на тогавашния финансов министър Симеон Дянков и станало популярно като „данък колиба“. Прочети повече

Обемът на лошите кредити непрекъснато нараства. Работата на съдебните изпълнители се увеличи в пъти. Прочети повече

жилище

Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Прочети повече

Как да действаме, ако сме изгубили или ни е бил откраднат нотариалният акт на имота? Това се питаха граждани на 2 май т.г., оставили на съхранение свои ценни документи в обрания трезор в центъра на София, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 14, собственост на фалиралия бизнесмен Борислав Ралчев .

Първо трябва да се обяви кражбата в полицията, съветват нотариуси. Органите на МВР обаче не могат да обявят нотариален акт за невалиден, така както е с личната карта. Нотариалният акт ще продължава да важи и в чужди ръце. Все пак съществува практиката между нотариусите в подобни случаи да си изпращат писма с молба да не се изповядва сделка с конкретен имот. Тези молби нямат задължителен характер и всеки нотариус работи според собствения си морал. Факт е, че в последните години почти е невъзможно да се изповяда сделка с откраднат нотариален акт, защото всеки, който прави прехвърляне с чужд документ за собственост, трябва да представи пълномощно, че представлява истинския собственик. Освен това от няколко години е в сила системата „Единство“, в която се вписват всички издадени пълномощни.

Няма законова пречка човек да се разпореди със собствения си имот или да продаде земеделските си земи на трето лице. Ако земеделските земи са отдадени под аренда и се знае, че договорът за аренда е срочен, купувачът (новият собственик) е длъжен да се съобрази с действащия договор. На практика новият собственик замества стария и вместо него става арендатор със задължението да предостави земята за определения срок на арендатора и правото да получава договорената цена за арендата.

Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. За да произведе правен ефект, то трябва да е продължило повече от 10 години, да бъде явно, непрекъснато и безспорно.

Владение е най-общо казано упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. За разлика от него държането е упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя.

Договорът за аренда на земеделска земя не прави арендатора владелец, той е държател и не би могъл да претендира за възможността да е придобил чуждия имот по давностно владение, т.к. не го е владял.