Всеки би могъл да направи справка в офисите на НАП дали има дългове с изтекла погасителна давност. Притежателите на персонален идентификационен код (ПИК), могат да проверят това и по електронен път. Ако имат такива стари задължения, трябва да подадат възражение за отписването им в НАП. Това може да се направи до края на 2014 година. Прочети повече

Длъжниците стават все по-находчиви в опитите си да спасят своите жилища, автомобили и ниви, които има риск да загубят. Едни от тях прехвърлят собствеността си на близки и роднини, а други лъжат, че получават минимална работна заплата. Нередовните платци прехвърлят имотите си на свои роднини, за да не бъде имуществото им отнето от кредиторите. Това е най-лесният начин за длъжниците да се отърват от своите кредитори. Прочети повече

жилище

Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Прочети повече

При затруднение по обслужването на кредит – без значение от вида му: фирмен, ипотечен или потребителски, е изключително важно да се предприемат навременни мерки, преди вземането на банката кредитор да бъде обявено за предсрочно изискуемо или бъдат инициирани заповедно или изпълнително производства. С възникването си, всяко процесуално правоотношение води със себе си немалки разноски, които допълнително утежняват задължението на титуляра на кредита. Следствието от навременно предприетите действия се изразяват основно в преструктуриране или предоговаряне на кредита (вида на договора за заем или условията по същия). За кредитора това са действия изцяло в негов интерес, а от последиците се ползва преди всичко кредитополучателя.

От гледна точка на длъжника, в негов интерес е той сам да потърси банката – кредитор веднага щом разбере, че няма да може да погаси вноската си,  да обясни характера на своите затруднения (смърт на член от семейството, безработица, продължителен болничен и др.) и да попита какви са възможностите за уреждане на дълга без да попада в категорията на лошите клиенти. По този начин освен добра воля за плащане, решение на проблема се постига преди той да е възникнал в действителност, т.е. още преди настъпването на самото просрочие по кредита.