Изплащането на ипотечни кредити се оказва все по-трудна задача за много хора през последните години, което доведе до значителен ръст на продажбите на ипотекираните жилища. Около половината от продавачите се разделят с апартамента си заради финансови затруднения. Продажбата днес е по-разумният вариант за онези, които срещат невъзможност при погасяването на вноските си. Прочети повече

жилище

Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Прочети повече

Безсрочните влогове, към които са и детските, няма да бъдат облагани с лихва, тя ще се начислява само върху депозитите с уговорен срок.

Прочети повече

Да дължиш пари е неприятно, но особено лошо става, когато се стигне до намесата на съда. Понякога човек дори не подозира колко е закъсал. Какво се случва, когато в пощенската кутия пристигнат „изпълнителен лист“ и покана за доброволно плащане на дълг? И какво да правим, за да се предпазим от неприятни и нежелани запознанства с частните съдебни изпълнители?

Прочети повече

Коректна ли е информацията за потребителските кредити, която банките съобщават на своите клиенти?
Прочети повече

Годишният Процент на Разходите показва какъв е общият разход (лихви и такси) по кредита, изразен като годишен процент от сумата на заема. Формулата за изчисляване на ГПР е предвидена за кредити, които се изплащат на месечна база и имат продължителност минимум една година.  Кредитите, които се погасяват седмично и сроковете са далеч по-кратки от една година, са с доста по-висок ГПР. По тази причина при изчисляването на ГПР на кредит със седмични вноски, процентното му изражение е по-голямо от това на кредит с месечни вноски. ГПР зависи и от размера на изтегления кредит.

Кредитирането на по-малки суми е по-скъпо за кредиторите, затова и лихвата по тях е по-висока. По тази причина препоръчваме сравняването на кредити, които имат равни параметри като сума и срок на изплащане, за да получите реални резултати от съпоставката.

ГПР на паричен кредит може да бъде променян единствено при условията на сключения Договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Клиентът не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни плащания (лихви, такси, комисионни, застрахователни премии), които не са посочени  в Договора за заем.