Вариантите за напускане на работа по инициатива на работника/ служителя са няколко: Прочети повече

Трудовият договор се сключва в писмена форма.

Oсновните елементи според КТ, които задължително трябва да бъдат включени в трудовия договор са: Прочети повече