пълно осиновяване

От 1968 година Семейният кодекс дава възможност за избор между пълно и непълно осиновяване. Прочети повече

Брачните договори се подчиняват на всички правила за гражданскоправните договори, включително и относно тяхното изменение или прекратяване.

Промяна в клаузите на брачния договор или неговото прекратяване е необходимо да се направят в писмена форма, с нотариална заверка на подписите на съпрузите – така, както е сключен първоначалният договор, което е условие за неговата валидност (чл. 41 от Семейния кодекс). Прочети повече