Символите на гърба на личната карта са разположени на три реда. Използват се само цифри, буквите от A до Z и знака ‘<‘. Прочети повече