При починал съпруг, титуляр на банков кредит, по силата на закона неговите законни наследници – съпругата и децата, родени от брака, наследяват както правата, така и задълженията му. Това означава, че банката може да насочи претенцията си за вземането по кредита срещу съпругата и другите законни наследници на починалия.

В тази хипотеза съпругата и другите законни наследници на починалия имат три възможности:

» да приемат наследството и да започнат погасяване на дълга, като в този случай ще отговарят за дълга както с наследеното имущество, така и със собственото си такова;

» да се откажат от наследството, чрез спазване на определена от закона процедура пред Районния съд. В този случай те престават да бъдат наследници на съпруга/ баща си и неговите кредитори не могат да търсят от тях изпълнение на неговите задължения. Отказът обаче обхваща цялото наследство, оставено от починалия. т.е. няма да отговарят за задълженията на починалия, но и няма да придобият нищо от оставеното от него имущество. Отказът, както и приемането, е окончателно. Ако се откажат от наследството, не може в по- късен момент да го приемат.

» да приемат наследството по опис – в този случай ще отговарят за дълга на починалия, но само с това, което са получили от него.

Тук следва да се отбележи и още една особеност, предвидена от Семейния кодекс, а именно – каква е била целта на получения кредит.

Това е важно, тъй като според Семейния кодекс ако едно задължение е поето за задоволяване на нужди на семейството, то за изпълнението му отговарят и двамата съпрузи солидарно.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.