Ако ви предстои откриване на нов търговски обект, ето необходими документи и книги за неговото откриване и експлоатация: Прочети повече

Freelancer („фрийлансър“, англ. език) е термин, обозначаващ работещите на свободна практика независими специалисти, които се занимават с различни по вид дейности (интериорен и уеб дизайн, счетоводни услуги, художници, фотографи, журналисти, преводачи) като външни консултанти. Фрийлансърите най-често сключват споразумение с определена фирма за изпълнението на конкретен проект или услуга, която трябва да се извърши. Прочети повече

Aутсорсинг означава възлагане на поръчки на външни изпълнители.

До него прибягват фирми, на които липсват достатъчно ресурси, време и средства да се справят с даден проблем. Основната идея на аутсорсинга е всяка функция, която не е основна за организацията, да се предава на външен специалист в определена сфера за реализиране. Прочети повече

По данни на Българската стопанска камара в 150 000 наши фирми има само по един служител – работещият собственик. Това означава, че в 46% от активните фирми на практика няма заети лица. Прочети повече

Балансирането между работата и семейния живот е предизвикателство за повечето представители на деловия свят. По отношение на качеството на живот инвестициите в брака и семейството са толкова важни, колкото и тези в бизнеса. Прочети повече