Има един особено опасен детайл, изключително важен за хора с повече от една неплатена вноска по заем. Публична тайна е, че понякога банките начисляват наказателните лихви не върху размера на забавената вноска, а върху целия остатък по кредита за всеки просрочен ден. В много случаи клиентите дори не усещат в каква клопка са попаднали. Други се сещат да поискат справка, но не успяват да „разчетат“ написаното. Най-оправните просто си наемат адвокати. Стигне ли се до съд, в повечето случаи Темида отсъжда в полза на гражданите .

Не са малко и случаите, в които при забавяне на вноски кредитът става незабавно изискуем. В тази ситуация много внимателно трябва да се проверят условията на договора, с който заемът е отпуснат, защото не винаги банките имат право да си поискат цялата сума наведнъж, заедно с всички лихви. Да не говорим, че длъжникът може да се договори за извънсъдебно споразумение и всичко да приключи по доста по-безболезнен начин.

С 50% са се увеличили делата, заведени срещу банки заради неправомерно начислени лихви и погрешно осчетоводени вноски по кредити. Не са редки и жалбите за случаите, в които банката не е потърсила кредитополучателя, за да го подсети, че дължи пари. В тази връзка юристите съветват клиентите си, когато рефинансират кредити или когато се издължават окончателно на банката, да изискват документ, който да удостоверява, че задължението към съответната финансова институция е погасено.

Понеже ограничен брой хора разбират сложния език на юристите, малцина се осмеляват да обжалват решението на съда, с което дългът е възложен на съдебен изпълнител. Срокът за това е 14 дни, след получаването на покана за доброволно изпълнение.

В най-масовите случаи основание за издаване на изпълнителен лист може да бъде само извлечение от банкова сметка. По този начин става изключително трудно да бъде доказано кой е прав и кой е крив. Чрез заповедното производство банките се снабдяват с изпълнителен лист само на основание собственото им твърдение, че някой им дължи пари (чрез показване на извлечение от счетоводна книга). Ако все пак решите да обжалвате, банката в едномесечен срок има възможност да предяви иск в съда срещу вас. При тази ситуация частният съдебен изпълнител не спира изпълнението, докато в съда се оспорва размерът и наличието на вземането, а продължава да събира дълга и ако се налага, да разпродава имуществото на длъжника.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.