Съдът може да постанови незабавно изплащане на дълга при наличие на следните документи, съгласно чл. 417 от ГПК:

 

– Документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;

– Нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;

– Извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;

– Извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;

– Договор за залог или ипотечен акт;

– Влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;

– Акт за начет;

– Запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.